جدید ترین مطالبداستان بوس

دختر فامیلمون پنج سالشه بهش میگم مریم گلی بیا بغلم یه بوس بهم بده

 

 

برگشته مگیه مگه تو خودت زن نداری ؟؟ بزار برم برا الهام بگم میخواستی بوسم کنی^_^ تازشم من میخوام زن وحید بشم من : وحید کیه ؟؟ اون : پچه قشنگ مهد کودمونه من : جااااان ، حالا اونم ترو میخواد ؟؟ اون : دارم روش کار میکنم من : خرج زندگیرو چکار میکنید ؟؟ مریم : بچه پولداره